Tuesday, March 30, 2010

Film Kulübü 2 Nisan Cuma "Etkinlik İçin Yerimiz Kalmamıştır"

Film Kulübü 2 Nisan Cuma "Etkinlik İçin Yerimiz Kalmamıştır"
9 Nisan Cuma Bekliyoruz.

Friday, March 26, 2010

Organik Studyo Nerede

İsmet Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Numara:53 Ayvalık
Tel:0266 312 3 312 Faks :312 3 314  organikstudyo@gmail.com
(Ayvalık Postanesinin karşı sokağına girince en sonda köşedeyiz)

View Tarlakusu Organik Studyo in a larger map

ÇİN YOGASI (TAI CHI) 5 Nisan 2010Tanıtım Semineri


ÇİN YOGASI (TAI CHI) 5 Nisan 2010 Saat 18:30
Organik Studyo 
(Ücretsiz Tanıtım Semineri)


Tai Chi Chuan  Temel Başlangıç Kursu ( 10 Hareket )
**
Kurs İçeriği:

*Yang Stili - 10 Form ( 10 Hareketten Oluşan Seri )
*Kendi Kendine Enerjetik Masaj
*Chi-Kung ( Enerjinin Düzenlenmesi Tekniği )
*Doğru Nefes Alma Teknikleri
*Rahatlama ve Gevşeme Egzersizleri
**

Pekin Beden Eğitimi Üniversitesi Öðretme Yöntemi ve stili uygulanacaktır.*
*Rahat bir kıyafet ve spor ayakkabı yeterlidir.*
Kurs Ücreti  100 TL 1,5 Saat x  4 Ders
                      150 TL 1,5 Saat x  8 Ders

ÇİN YOGASI (TAI CHI)
Tai Chi Chuan’ın temeli İÖ 2000 yıl önce eski Hindistan'da yapılan yoga çalışmalarına dayanır. Fakat Çin felsefesinin mabedi sayılan Saholin Tapınağı’nda doğmuş ve gelişmiştir. Tai Chi, Çin’de uygulanan 300 tarz dövüş sanatı ve fiziksel egzersizlerinin, Hindistan’daki yoga ve meditasyon çalışmalarıyla bir karması olarak düşünülebilir. Çin'deki dövüş sanatları "Internal arts" (İç) ve "External Arts" (Dış) olmak üzere ikiye ayrılır. İç sistemlere Tai Chi, Sheng-I ve Pa-Qua stilleri dahildir. Dış sistemlere örnek olarak Shao Lin, Long Fist, Southern Fist, Karate, Wushu stilleri verilebilir. İç ve dış sistemler arasındaki en temel fark, iç sistemlerde, yumuşaklık ve rahatlığın hakim olmasıdır. Buna karşın dış sistemlerde, kuvvet, sertlik ve sağlamlık hakimdir.
Tai Chi’nin pratik uygulamaları, Taoizm’in felsefi içinde geniş bir şekilde yer almıştır. Bu yansıma ilk kez, bilge ve gizemci Lao Tsu ve daha yaşlı çağdaşı Konfüçyüs vasıtasıyla olmuştur. Lao Tsu, İÖ 6. yüzyılda Honan eyaletinde, Taoizm’de yeni ufuklar açan “Tao Te Ching”i yazmış ve müritlerine öğretmişti. Bir felsefe olarak Taoizm, birçok ana unsurun dışında huzuru, dinginliği, doğanın güzelliğini, sessizliğini benimser ve dünyanın en düşünceli ve mistik görünüşlü sufilerinden oluşur.
Tai Chi Chuan’ın gelişimi 13. yüzyılda Çin'de yaşamış olan Chang Sang Feng isimli Taoist bir rahib vasıtasıyla hızlanmıştır. Bu rahip, özel olarak seçtiği bir kaç öğrenciyi yetiştirmiş, Sung Hanedanı zamanında bir sır gibi saklanan ve ancak bir kaç şanslı kişinin öğrenebildiği Tai Chi Chuan, bir kaç yüz yıl sonra çok sayıda öğrencinin yetiştirildiği popüler bir spor olmuştur.
Tai Chi felsefesinde esas vurgu, insanın içindeki yıkıcı enerji potansiyelinden (tekmeleme ya da yumruklama) uzaklaşmasını, bu enerjinin dağıtılmasını sağlamak, bir tehlike anında kontrolü sağlayabilme yeteneği kazanmaktır.
Tai Chi Chuan özgünleşmiş bir çigong, yani yaşam enerjisi çalışmasıdır. İleriki aşamaları göz önüne alınırsa, bir öz savunma sanatı, temelleri açısında bir ruh-zihin-beden eğitimidir. Temelde yaşam enerjisini yoğunlaştırmayı, uzuvlara yaymayı ve tüm bedende dolaştırmayı öğretir. Bedeni bir makine gibi yüksek tempolu çalıştırmayan, yorulma hissi yarat-mayan, her yaşta yapılabilen bir hareket etme sanatıdır. Bu sanat dirençsizlik öğretisinin harekete uyarlanmış biçimidir. Tai Chi Chuan'nın meditatif çalışmaları, hazırlanma hareketleri, dizi hareketleri ve ileri düzeylerinde iki kişiyle yapılan alıştırmaları vardır. Çinliler tarafından binlerce yıldan beri bir yaşam tarzı olarak sürdürülen Tai Chi, yaratıcı bir boşluktan çıkan değişim, dönüşüm hareketlerinin anlatı-mıdır. Çok eski zamanlarda Çin'deki Doğcu (Taocu) ustalar bu hareketlerin ilkelerini insan bedenine uyarlamaya başlamışlar ve hareketleri zaman içinde belirginleştirmişlerdir.
Tai Chi Chuan aileler tarafından geliştirilmiş ve küçük formlardan oluşan bir çok stile ayrılmıştır. Günümüzde en yaygın bir şekilde olarak tatbik edilen beş Tai Chi stili "Yang, Chen, Wu , Sun ve Woo" Chen ailesinin çalışmalarına dayanır.
Tai Chi, özellikle Doğu pratisyenleri arasında uzun zamandır Çin kehanet sanatı I Ching ile ilişkilendiril-mektedir. 8 pozitif basit I Ching trigramı ve Çin simyasının 5 elementi (metal, ağaç, ateş, hava ve su) ile Chan San-feng tarafından yaratılan 13 Tai Chi duruşu arasında düşünsel bir birlik vardır. I Ching’in 64 trigramı ve diğer Tai Chi formları arasında da başka düşünsel bağlar olduğuna da inanılır.

 FELSEFESİ


Tai Chi Chuan, “Supreme Ultimate Force” yani yaklaşık anlamıyla “Mükemmel Yüce Güç” şeklinde çevrilebilir. Temeli, evrensel yaşam enerjisi olan Chi enerjisidir. İnsan vücudunda, yanlış duruş, yanlış beslenme ve stresten kaynaklanan bazı blokajlar oluşur. Bu blokajlar Chi enerjisinin vücut içerisindeki akışına engel olduğundan, uzun vadede sağlıkta bozulmalar meydana gelir. Özetle Tai Chi’nin nihai amacı, bu dolaşımı sağlamaktır.
Bu “Mükemmel Yüce Güç” düşüncesi Çin gizem felsefesinde sık sık karşılaşılan Yin Yang konseptinden doğmaktadır. Bu kavram, zıtlıklar prensibine dayanan Yin Yang konseptiyle ilişkilendirilir ve “Dynamic Duality” denen karşılıklı enerjik ikilemeler (kadın-erkek, aktif-pasif, karanlık-aydınlık, güçlü-zayıf gibi) içinde sıkça kullanılır.
Tai Chi Chuan’da, kas gücünden ziyade iç enerji (Chi) ve vücut arasındaki koordinasyon önemlidir. Tai Chi Chuan hareketlerinde gözlenen büyük iç enerji akışı, zihinsel konsantrasyon, nefesin derin alınması, vücut ağırlığının ve baskısının kontrol edilmesinden kaynaklanır. Tai Chi Chuan tekniklerinin ince, yumuşak ve yavaş olması bir okyanus dalgasına benzer. Dalgaların ilerleyerek bir sonrakiyle birleşmesi sürekli bir dalga hareketi ve enerji transferine neden olur. Sürekli birbirini takip eden dalgaları andıran biçimde yapılan Tai Chi teknikleriyle de, sürekli bir enerji akışı meydana gelir. Bu akışın devamlılığının sağlanması, Tai Chi Chuan’da birincil amaçtır.


UYGULAMA


Tai Chi Chuan, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde milyonlarca insan tarafından her sabah fabrikalarda, okullarda, açık alanlarda yapılır. Tai Chi Chuan'ın, üretim sektöründe verimliliği, eğitimde gelişmeyi artırdığı söylenmektedir. Fakat bugün Batı’da uygulanan Tai Chi, yoga ve meditasyon uygulamalarından derlenmiş formlar, figürler biçimidir. Bu şekilde zincirleme hareketlerle oluşmuş pek çok Tai Chi formu bulunmaktadır. Bu hareketlerin birçoğu orijinal savaş sanatlarından çıkarıldığı halde birçok uygulayıcı için savaş sanatları ile ilgili olan kısmı büyük bir önem taşımaz. Onlar için asıl önemli olan amaç, vücutları için motive edici egzersizlerdir. Fakat Tai Chi’nin savaş sanatları yönü de hatırı sayılır derecede ilginçtir. Çin felsefesi ve doğal tıbbında “chi” ile ilgili bir konsept bulunmaktadır. Yaşam için gerekli olan güç, bu konsept dahilindedir ve “chi” bedene bu gücü veren enerjidir.
Tai Chi’nin nihai amacı vücuttaki bu enerjinin bedenin her noktasında dolaşımını sağlamaktadır. Bu da insanda sağlık, dirilik, canlılık inançlarını çoğaltmakta, moral açıdan insanı zinde tutmaktadır. Chi’nin bu dolaşımı sinir sistemiyle ve kan dolaşımıyla da yakından ilgilidir. Bu düşünce “Chi” ile akupunktur ve Doğu geleneksel tıbbı arasında da dirsek teması sağlamaktadır. Zaten Tai Chi Chuan'ın asırlardır sevilerek yapılması, önemli hastalıklar ve sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin bir kanıtıdır.
Tai Chi Chuan günümüzde kliniklerde, fiziksel terapide, kullanılmaya başlanmış; insan sağlığının korunmasında ve fiziki-ruhi bir kısım hastalıkların tedavisinde çok etkili olduğu doktora seviyesinde çalışmalara konu olmuştur. Bilimsel çalışmalar Tai Chi Chuan'ın yüksek kan basıncı, mide ve bağırsak ülserleri, kalp rahatsızlıkları, tüberküloz ve diğer rahatsızlıklar üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.
Tai Chi’deki bir diğer nihai amaç, yapılan egzersizler vasıtasıyla sükuneti ve dinginliği sağlamak ve geliştirmektir. Bu hareketleri doğru ve eksiksiz öğrenmek koşuluyla bu pratikler bize bazı şeyler sağlar; Denge, hareketlerin sıra düzeni, hareketlerin ritimleri ve yine bu hareketlerin başlangıç noktasının vücuttaki yaşam merkezi olması gibi... Böylece Tai Chi egzersizleri yürürken, koşarken, ayakta dururken ve benzeri durumlarda bizlere diğer insanlara karşı ek bir yetenek verir. Birçok uygulayıcı, bedenlerindeki duruş bozukluklarını, bu hareket düzeni ile giderebilir, stres ve gerginlikten kurtulabilir. Bundan başka meditatif doğal egzersizlerin huzuru ve sükuneti sağladığı da bilinen bir gerçektir.


Hangi Amaçlarla    Çalışılır?
Tai Chi Chuan tüm dünyada çeşitli amaçlarla çalışılmaktadır. Sanat, ilk ortaya çıktığı zamanlarda yüksek düzeyli bir savunma sanatı kimliğindeydi. Zaman içinde gözden geçirilip değişikliklere uğratıldıkça sağlık alıştırması yönü ön plana çıktı. Çin Tıbbının enerji çalışmaları (çigong) içinde özgün bir konumda olduğu için Çin'deki tıp kuruluşları ona sağlık amaçlı uygulamalarda yer vermektedirler.
Hastane ve sanatoryumlarda hekim gözetiminde tedavi amaçlı olarak da kullanılmaktadır.
Günümüzde uzak doğuda yaygın olarak ya savunma sanatı ya da sağlık alıştırması kimliğiyle çalışılmaktadır. Çin'in geleneksel gösteri sanatları (Vuşu) içinde ve ilk öğretim programında yerini almıştır. Çin'de ilkokulu bitirebilmek için sanatın yirmidört hareketlik Pekin dizisini iyi düzeyde icra edebilmek gerekmektedir. Tai Chi Chuan dünyanın diğer ülkelerine göçmenler ve kültürel alışverişler aracılığıyla sıçradı. Sağlığa olan faydaları bilimsel olarak kanıtlanınca batılı ülkelerde yaygın kabul gördü ve okulları açıldı. Uzak doğuda olduğu gibi batılı ülkelerin sanatoryumlarında da çeşitli hastalıkları tedavi etmek amacıyla Tai Chi’nin dizi hareketleri kullanılmaktadır. New York'ta ve bazı batılı kentlerdeki yaşlılar evinde denge geliştirme ve yaşlanmayı geciktirme amacıyla öğretilmektedir. Birçok tiyatro okulu taicinin dizi hareketlerini temel eğitimlerine aldı. Tai Chi’nin özellikle dizi hareketleri çeşitli alanlarda çok amaçlı olarak değerlendirilmekte, dünyanın çeşitli ülkelerinde yalnızca bir savunma sanatı ya da sağlık alıştırmaları dizisi olarak değil, dans ve tiyatro eğitimine destek amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Sanatın özellikle Yang stili birinci sırada sağlık ve esenliği amaçlar. Diğer çigong alıştırmaları gibi Tai Chi Chuan da yaşamın kalitesini arttırır, ömrü uzatır.


Sağlığa  Yararları
Tai Chi’nin, insanın ruh-zihin-beden bütünlüğü üzerine olan faydaları kanıtlanmıştır. Zihni dinlendirir. Beynin iki yarım küresini işbirliğine sokarak eşgüdüm içinde çalıştırır. Dikkat verme ve yoğunlaştırma yeteneğini arttırır. Merkezî sinir sisteminin çalışmasını iyileştirir. Duyu organlarının etkinliğini arttırarak algılamayı keskinleştirir.
Hareketlerde eşgüdüm (koordinasyon) ve denge geliştirir. Çeşitli duruş bozukluklarını düzeltir. Karın solunumu kazandırarak soluma kapasitesini arttırır. Karaciğeri
kanlandırır. Mide ve bağırsağın dalga hareketini kuvvetlendirir.
Sindirimi canlandırır. Kas, bağ ve tendonları gevşeterek esnetir. Kan dolaşımını uyarır. Kalbin çalışmasını iyileştirir. Çeşitli dolaşım sistemi düzensizliklerini ortadan kaldırır. İç organların faaliyetlerini ve bedendeki tüm madde alışverişini canlandırır. Yaşam boyu çalışılmasının en iddialı ve güzel ödülü yaşlanmayı geciktirmesidir.
Tai Chi, düzenli çalışılırsa yorgunluk belirtilerini, dikkat verme güçlüğünü, öfkeyi, ruh halindeki oynamaları, neşesizliği, başın içindeki basınç hissini, özellikle darbeli baş
ağrılarını, anî baş dönmelerini, uykusuzluğu, sersemliği, taşikardiyi (kalp çarpıntısı), mide rahatsızlıklarını, pekliği, ishali ve psikolojik kökenli iktidarsızlıkları giderir, bacaklardaki dolaşımı ve kas hareketliliğini iyileştirerek varis oluşumunu ve yağ dokularının meydana gelmesini önler, duygusal sorunlu ve gergin zihinli insanların psikolojilerini düzeltir; kronik durumlarda ve nevrasteni, yüksek tansiyon, akciğer şişmesi, soluk borusu nezlesi, mide ve bağırsak sorunları gibi hastalıklarda etkili iyileşme sağlar, eklem katılaşmasına karşı korur, hafif kireçlenme ve romatizmada eklem esnekliğini arttırıp hareketlerin sınırlanmasını engeller, kas liflerini uzatır ve geliştirir, kemikleri güçlendirerek kırılmalara karşı korur, ki bu özelliğiyle osteoporozlu hastalara özellikle önerilir, tüberküloz enfeksiyonuna ve amfizeme karşı koruyucudur, adrenalin salgılanmasını ve kolesterinle ilgili madde alışverişini düzenler, tansiyonu ve kiloyu dengeler, duyuları keskinleştirir. Özellikle dolaşım, sindirim, kilo ve tan-siyon sorunları, kireçlenme ve romatizmal sorunlar, varis, osteoporoz, zihin yorgunluğu ve stres taici çalışanlarda oldukça seyrek görülür.
Tai Chi Chuan; insanı, Çinlilerin anlatımıyla bir çocuk kadar 'ben' duygusundan uzak, bir oduncu kadar sağlıklı ve bir bilge kadar sakin ve huzurlu yapar.

HAREKETLER


Tai Chi’de yapılan hareketler olabildiğince yavaş, yumuşak ve zarif aynı zamanda figürler arası geçişler sarsıntısız ve akıcıdır. Tüm hareketler alt karın boşluğunda bir miktar havanın sıkıştırılmasıyla yapılır. Sıkışma şiddetindeki artmaya ve azalmaya bağlı olarak, sırasıyla kollar dışarı ve yukarıya yada içeriye ve aşağı doğru hareket eder. İnsan karnının alt orta noktasında meydana gelen sıkışma, gücün ana kaynağıdır ve bu noktaya çok önemli nokta "Tan Tien" denir. Bu teknikler yapılırken, düşünce alt karın noktasına yoğunlaşır ve teknikler zihin, vücut ve enerji koordineli biçimde yapılır. Çünkü, Tai Chi Chuan teknikleri vücut uzuvlarından ziyade iç enerji kuvvetiyle gerçekleştirilir.
Tai Chi hareketlerinin orijini savaş sanatlarından geldiği için, uygulayıcıları bazı savaş pratikleri de yapar. Tai Chi prensiplerinde “push-hands” denen, iki insanın yaptığı egzersizler zaman içinde o iki insan arasında enerjik bir bağa ve bir diğerinin “chi”sine (yaşam enerjisine) cevap vermesine kadar uzanır. Tai Chi’nin bazı figürleri slow-tempo dövüş biçimidir. Bu sebeple uzun zaman Tai Chi çalışan pratisyenler dövüş sanatlarında da usta olma yoluna girerler.


TAI CHI ve UYGULAMALARI ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:


Tai Chi'yi, daha önce hiç uygulamamış olanlarca yalnızca kitaptan veya internetten vb kanallarda görülüp uygulanması bizce yanlıştır, zira Tai Chi tekniğini ancak görsel boyutta verebilecek olan bu tip bilgilendirme ile o hareketin gerçek olarak uygulanışının görülmesi arasında büyük anlam farklılıkları mevcuttur.
Eğer daha önce uygulama yapmadıysanız lütfen bizlerle veya Tai Chi çalışmasının yapıldığı gruplar ile temas ediniz.
Herhangi bir rahatsızlığınız var ise, Hamile iseniz, yaşlı iseniz, yüksek tansiyonunuz, ağır kalp rahatsızlıklarınız, mental sorunlarınız, bedensel sakatlıklarınız vs. gibi durumlarınız var ise muhakkak öncelikle doktorunuza başvurup onun olurunu alınız.


Tuesday, March 23, 2010

Tango ve Salsa Tanıtım Toplantısı


24 Mart Çarşamba Günü Tarlakusu Organik Studyoda Tango ve Salsa Tanıtım toplantısı var.
İzimirin tanınmış dans okullarından Clave Dans Akademisi ve Sanart Kültür ve Sanat Merkezinin vereceği tanıtım ve tanışma seminerine hepinizi bekliyoruz
saat 18:00 de Tango 19:00 da Salsa tanıtımı yapılacaktır.(rahat bir şeyler giyip gelmenizi tavsiye ederiz)

Monday, March 15, 2010

Piyano Kursundan

Azra ve Ada nın fotografını  gizli gizli çektim diyordum ama onlar beni görmüşler belli etmiyorlarmış.İkiside piyano çalmayı sevdiğini söylüyor .Yakında söyleşimizi  burada yayınlayacağız ,soruları sorduk evde rahatça cevaplayacaklarmış,o yüzden şimdilik yayınlayamadık.

Sunday, March 14, 2010

Film Kulübü / Film Club 19 Mart 2010 Cuma 20:00 Organik Studyo

Güneş Sirki 

Cirque du Soleil: Quidam (1999)


Seyrettiğiniz hiçbir sirk gösterisine benzemeyen,müzikleri kostümleri ve koreografisiyke basit bir sirkten öte gösterilere imza atan Cirque du SoleilHem göze hemde kulağa hitap edebilen tek sirktir Cirque du Soleil.Ama doğrusu sirk demek  yeterli değildir.Çünkü tüm şovlarındaki temaya uygun müzileri,kostümleri ve sahne tasarımları da kendi üretimleridir.Hal böyle oluncada her gösterileri,sirkten çok bir sahne şovuna dönüşmektedir.Yaklaşık 3000 kişinin görev aldığı ekipteki oyuncular,toplam 20 ülkeden bir araya gelmişler.Doğal olarak sahne arkasında pek çok farklı dil kullanılıyor.3000 kişilik ekip guruplara ayrılarak birden fazla lokasyonda farklı şovlarla seyirci karşısına çıkıyor.Birbirleri ile çoğunlukla ingilizce anlaşan oyuncular sahnede ise değişen müzik ve içeriğe  göre farklı diller kullaıyorlar.Dünya'nın farklı yerlerinde aynı dönemde  9 farklı şov sergileyebilen Cirque du Soleil her bir şovu ayrıca Soundtrack olarak müzik piyasasına çıkmaktadır.Şov temalarına göre değişen müzik tarzları kimi zaman oryantel öğeler ya da Afrikan öğeler,kimi zamanda Balkan öğeleri içerebilmektedir.Şovalarında müzikal öğeleri yeniden düzenleyip (soloları azaltmak ve daha az dikkat çekici hale sokmak,sahne  şovu ile senkronize etmek gibi) canlı çalarak seyirci üzerindeki etkiyi artırmaktalar.Diğer taraftan içinde hayvan olmayan ve bunu prensip edinmiş tek sirktir Cirque Du Solei.Aslında şov tarzlarını incelememiz için nasıl ortaya çıktıklarını incelememizde fayda var.
A story about a young girl who has seen all there is to see, and she is frustrated in her own little world. When Quidam (a nameless passerby) comes to visit, all that changes. Soon, the little girl is introduced to a world of fantasy, beauty, happiness, and terror. The acts, which are simply incredible, are as follows:

1.) German Wheel - amazing performance of a man inside two hoops which have been connected. He spins around and does acrobatics while moving all over the place.

2.) Diabolos - 4 girls from the Peoples Republic of China whip their diabolos (Chinese yo-yo)around in every possible way. Wonderful act with great music.

3.) Aerial Contortion In Silk - a woman slowly descends from the sky contorting herself as she goes using two long, red silk ropes.

4.) Skipping Ropes - A whole group of people participate in a huge skipping rope game, but they do the most complicated and beautiful routines ever seen!

5.) Aerial Hoops - 3 women are drifted on stage from high in the air, all tangled up in one metal hula hoop. When they descend fully, they each get their own hoop, which is connected to the metal tracks above. They spin, glide, and contort themselves in the most amazing ways imaginable.

6.) *Handbalancing - Olga Pikhienko balances on metal canes connected to the stage, and what she does will astound you. For example, she is able to pull her leg up vertically over her head, and then, with one hand, hoist herself onto a cane in a split position, balancing only on that one hand! Simply incredible.

7.) Spanish Webs - 5 people and 5 ropes. What they do with one another is something so astounding you'll go back and watch it over and over.

8.) Statue/Vis Versa - 2 unbelievably strong people balance on one another in numerous positions, and all in slow motion!

9.) Cloud Swing - a unique blend of the Spanish Webs and trapeze. A great act that builds a lot of tension!

10.) Banquine - Without a doubt the best act in Quidam. 10 or so men and women from Russia and Italy propel one another through the air and land on one another with such grace. Some of the other incredible things they do include: a 4 man tower, a 3 man/1 woman in a split position tower, and numerous other gravity-defying stunts.

*In the current live show Quidam, Elena Lev has replaced the Handbanacing act with a Hoops act. She isn't on the Video or DVD, but you can catch her live when Quidam comes to your city. She is able to manipulate up to 20 hoops on every concievable part of her body! 
John Gilkey, Franco Dragone, Chris Lashua, Philippe Azoulay, Matthew Baker, Konstantine Besschetnyj, Genevieve Bessette, René Bibaud, Marie-Eve Bisson, Audrey Brisson-Jutras, Josée Campeau, Alain Catonné, Isabelle Chasse, Shayne Courtwright, Wu Di, Geneviève Dubé, Martin Egan, Marie-Michelle Faber, Aloysia Gavre, Tatiana Gousarova, Fatima Hedman, Richard Jecsmen, Yelena Kolesnikova, Ali Labelle, Aleksandr Leontiev, Nicolle Liquorish, Carmita Lorador, Alexandre Maiorov, Raynald Masse, Sergei Okhai, Oleg Ouchakov, Guy Pannequin, Jason Papp, Aleksandr Pestov, Natalia Pestova, Olga Pikhienko, Denis Pirogov, Roman Polishchuk, Richard Price, Serguei Rissouev, Faon Shane, Dmitro Sidorenko, Edward Skwirsky, Svetlana Souvorova, Russ Stark, Igor Strizhanov, Néomi Tamilio, Yves Turgeon, Mark Ward, Siqi Yuan, Konstantin Zakharenko, Xin Zhao, Xue Zhao

Sunday, March 7, 2010

Balerinler

Ayvalık Flamingoları Bale Yaparken(İsmi ADA Bayraktar koydu biz yazdık)
Baleyi Seviyormusunuz?
Ada:seviyorum
Neden Seviyorsun?
Ada:çünki çok güzel danslar yapıyorum
Büyüyüncede bale Yapmak istermisin?
Ada:evet
Peki bale senin için ne  işe yarıyor?
Ada:Esnek olmamı sağlıyor :)
Balemi piyanomu?
ADA :her ikiside
Ben bale yapabilirmiyim?
ADA:kesinlikle hayır :)))
Ders dışında Bale çalışıyormusun?
ADA:evde,okulda okulda bir hareketim var çok zor işkence adında olduğundan çok zor ama sepet hareketi,salıncak hareketi çok neşeli.